Szkolenie PECS® Poziom 1

Organizator: Fundacja Autismus we współpracy z PyramidConsultants of Poland

Termin: 28 -29.10.2017

Miejsce: Fundacja Autismus, ul. Odkryta 76, Warszawa

 

PECS służy do szybkiego nauczania umiejętności porozumiewania się osób, które nie posiadają funkcjonalnej mowy. PECS promuje komunikację w różnorodnych sytuacjach społecznych. Trening w PECS zaczyna się od nauki spontanicznego proszenia o pożądane rzeczy, a później przechodzi w kierunku nauki dodatkowych funkcji porozumiewania się takich, jak odpowiadanie na pytania oraz komentowanie.

Dodatkowym atrybutem PECS jest to, że wśród dzieci w wieku   przedszkolnym   z   autyzmem   i   innymi   pokrewnymi zaburzeniami notuje się duży odsetek dzieci, które nabywają niezależną mowę. Poprzez prezentację prowadzącego, przykłady z filmami video oraz dzięki okazjom do praktyki, uczestnicy dowiedzą się jak wdrażać sześć faz PECS wraz z atrybutami.

Po takim szkoleniu uczestnicy wyjdą z pełnym zrozumieniem jak skutecznie wprowadzać PECS u osób z autyzmem, innymi pochodnymi zaburzeniami rozwojowymi i/lub ograniczonymi umiejętnościami porozumiewania się.

Czego nauczysz się na szkoleniu?

  • Poznasz kluczowe komponenty do stworzenia i zaprojektowania skutecznego środowiska edukacyjnego
  • Poznasz różne strategie tworzenia wielu okazji do komunikacji
  • Poznasz zależność między PECS a tradycyjnymi metodami szkolenia w zakresie komunikacji
  • Jak wprowadzić wszystkie sześć faz PECS przy wykorzystaniu behawioralnej orientacji analitycznej
  • Kryteria przejścia z PECS do innej metody komunikacji