O stażu


Nasza oferta stażowa jest kierowana do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę i praktykę w
zakresie pracy terapeutycznej z dziećmi z autyzmem. Na staż zapraszamy studentów i absolwentów
psychologii, pedagogiki i kierunków pokrewnych.


W trakcie stażu każdy uczestnik ma okazję obserwować zajęcia, uczestniczyć w zabawie, stopniowo
wspomagać dzieci trakcie aktywności. Po zdobyciu potrzebnych umiejętności stażysta współprowadzi
zajęcia w ciągu dnia, pracuje pod stałą superwizją, tworzy scenariusze zajęć by w końcowym etapie
stażu samodzielnie je prowadzić.


Staż obejmuje także regularne spotkania teoretyczne w obszarze metod pracy z osobami z autyzmem,
komunikacji, zachowań trudnych, pisania planów terapeutycznych i wyznaczania celów, a także
współpracę z rodzinami.

 

Czas trwania stażu przewiadziany jest na okres 6 miesięcy, przy regularnych spotkaniach 1 raz w tygodniu (8h).

 

Koszt - 360zł/6 miesięcy

 


Osoby zainteresowane stażem zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: biuro[at]autismus[dot]pl